HurPedia

Mijard3

Hur många nollor finns i en Miljon, Miljard och Biljon?

I den amerikanska systemet är varje valör över en miljon 1 000 gånger större än den föregående (en miljard är lika med 1 000 miljoner). Men har du någonsin funderat på hur stora dessa nummer är?

Hur mycket är en Miljon, Miljard och Biljon?

I matematiken representerar vi ofta större tal i exponentiell form eller kallar dem helt enkelt för miljon, miljard och biljon. Skillnaden mellan orden ”miljon” och ”miljard” är bara en bokstav, men den bokstaven innebär att talet är tusen gånger större än det andra. Nu ska vi se hur stora varje tal är.

Miljon

En miljon är lika med tusen tusen. I en miljon har vi 1 följt av 6 nollor, det vill säga 1 000 000 och det kan skrivas som 10^6 (tio upphöjt till sjätte potensen). Det tar ungefär 11 och en halv dagar att slutföra en miljon sekunder.

1 miljon = 1 000 000

1,000,000

Miljard

En miljard är tusen miljoner. Tänk dig 1 följt av 9 nollor, vilket ser ut så här: 1,000,000,000. Vi kan skriva detta som 10^9 (tio upphöjt till nionde potensen). För att ge dig en idé, om du räknar en miljard sekunder skulle det ta cirka 32 år.

Så, i enkla termer, motsvarar 1 miljard 1,000,000,000.

1,000,000,000

Triljon

En triljon motsvarar tusen miljarder, eller en miljon miljoner. 1 triljon består av 1 följt av 12 nollor, det vill säga 1 000 000 000 000 och kan skrivas som 10^12 (tio upphöjt till tolfte potens). Det tar cirka 32 000 år att slutföra 1 triljon sekunder.

1 triljon = 1 000 000 000 000

1,000,000,000,000

Diagram

Värdet av varje siffra i ett nummer kan fastställas med hjälp av en talsystemdiagram. För att fastställa värdet av de olika siffrorna i ett nummer behöver vi placera det givna numret i talsystemdiagrammet så att värdet för varje siffra kan observeras. Bilden visar hur ett talsystemdiagram ser ut.

Miljard 2

Omvandling av Miljoner till Miljarder

Även om siffrorna miljoner och miljarder är större, är en grundläggande multiplikationsoperation allt vi behöver för att omvandla dem. Så för att omvandla en miljon till en miljard behöver vi bara dividera det givna antalet med 1000 miljarder.

Miljon till miljard = (givet värde i miljoner) / 1000 miljarder

[Märk: På samma sätt kan vi även omvandla en miljard till en miljon genom att multiplicera miljardvärdet med 1000.]

Relaterade inlägg :/// Hur Många Sekunder i år, Månad, Vecka och Dag

Omvandla Miljoner till Triljoner

Nu ska vi försöka omvandla miljoner till triljoner. Det kan låta lite utmanande. Men vi behöver göra något liknande det vi gör för en miljon till miljardomvandling. Här, istället för att dela med 1000, delar vi det angivna antalet med 1000000.

Miljoner till triljoner = (givet värde i miljoner) / 1000000
triljoner

[Observera: Genom att multiplicera miljonvärdet med 1000000 kan vi omvandla en triljon till en miljon.]

Omvandling av miljarder till biljoner

Så nu kommer vi att omvandla en miljard till en biljon genom att dela det givna miljardvärdet med 1000.

Miljard till biljon = (givet värde i miljarder) / 1000 biljoner

[Observera: Dessutom kan vi genom att multiplicera biljonvärdet med 1000 konvertera en biljon till en miljard.]

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar