HurPedia

Villkor för användning

Villkor för användning

Välkommen till HurPedia! Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats, som finns på HurPedia, och allt innehåll, funktioner eller tjänster som erbjuds av oss via webbplatsen.

Genom att gå in på eller använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte webbplatsen.

1. Användning av webbplatsen

Du måste vara minst 16 år gammal för att använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att du är minst 16 år gammal och har rättskapacitet att ingå dessa villkor.

Du får endast använda webbplatsen för lagliga ändamål. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar, eller gör intrång i andras rättigheter.

2. Användarkonton

Vissa funktioner på webbplatsen kan kräva att du skapar ett konto. När du skapar ett konto samtycker du till att tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig själv. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för dina kontouppgifter och för alla aktiviteter som sker under ditt konto.

Du samtycker till att omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto när som helst, utan föregående meddelande, oavsett anledning eller utan anledning.

3. Immateriell egendom

Webbplatsen och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, bilder och programvara, tillhör [Ditt företagsnamn] och skyddas av upphovsrätt och andra immateriella lagar. Du får inte reproducera, distribuera eller modifiera någon del av webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

4. Innehåll

Du är ensam ansvarig för allt innehåll som du lägger upp, laddar upp eller överför via webbplatsen. Genom att lägga upp, ladda upp eller överföra innehåll ger du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensieringsbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla media.

Du representerar och garanterar att du har rätt att lägga upp, ladda upp eller överföra innehållet och att innehållet inte gör intrång i andras rättigheter eller bryter mot tillämpliga lagar eller förordningar.

5. Sekretess

Din integritet är viktig för oss. Vår sekretesspolicy styr vår insamling, användning och avslöjande av din personliga information. Genom att använda webbplatsen samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din personliga information i enlighet med vår integritetspolicy.

6. Friskrivning från garantier

Webbplatsen erbjuds ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”, utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. Vi frånsäger oss alla garantier, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i immateriella rättigheter.

Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav eller vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri. Vi garanterar inte heller att resultaten som erhålls från att använda webbplatsen kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

7. Begränsning av ansvar

Vi ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador som uppstår ur eller i samband med din användning av webbplatsen, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori, även om vi har informerats om möjligheten till sådana skador.

Vårt totala ansvar gentemot dig för alla anspråk som härrör från eller i samband med dessa villkor eller din användning av webbplatsen ska inte överstiga det belopp som du, om något, betalat till oss för användningen av webbplatsen.

8. Skadelöshet

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller i samband med din användning av webbplatsen , ditt brott mot dessa villkor eller ditt brott mot någon tredje parts rättigheter.

9. Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i [din jurisdiktion], utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

10. Ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att modifiera eller ändra dessa villkor när som helst, efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft omedelbart efter publicering på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar av dessa villkor publicerats kommer att utgöra ditt godkännande av sådana ändringar.

11. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar kring dessa Villkor, vänligen kontakta oss på [email protected]

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar