HurPedia

Sveriges Flagga

Sveriges Flagga | Svenska Flaggans Historia

Sveriges Flagga Tidiga början

Ordet Sverige härstammar först från Svear eller Suiones, en stam beskriven av den romerska historikern Tacitus. Svithiod var det gamla namnet på nationen. Sedan 1523 har Stockholm varit den permanenta huvudstaden. Sveriges nationalsymbol (på svenska: Sveriges flagga) har en ljusblå bakgrund med ett gyllene eller guldigt nordiskt kors (det vill säga ett horisontellt kors som sträcker sig till kanterna, med tvärstången närmare stången än flöjten). Folkungariket använde en sköld med blå och vita oregelbundna diagonala ränder och en gul lejonöverlagd på 1300-talet.

Historia om den Sveriges Flagga

Den svenska flaggan härstammar från mitten av 1500-talet. Dannebrog, den danska flaggan, tros ha påverkat utformningen. Den exakta ursprunget och historien bakom den svenska flaggan är dock osäker, men den första autentiska förekomsten av en gul symbol på en blå bakgrund kommer från mitten av 1500-talet. Traditionella svenska färger har traditionellt varit blå och gul (guld).

Flaggans färger härstammar troligtvis från det nationella vapensköldens sköld (3 huvudkronor på en blå bakgrund) och ”Stora riksvapnets” gyllene kors.

Relaterade inlägg ”// Sveriges-Nationaldag

Ursprunget av den svenska flaggan

Folkungariket använde en sköld med blå och vita ojämna diagonala ränder och en gul lejonöverlagd på 1300-talet. Sveriges nationalsköld, som går tillbaka till 1300-talet, har en blå sköld med 3 grundläggande kronor.

Dessa emblem var troligen inspirationen för senare svenska blå och gula flaggor, varav den äldsta (från sent 1300-tal) bestod bara av horisontella ränder.

Användningen av Skandinaviens mark på en enfärgad bakgrund under de följande åren påverkades säkert av Danmarks vita och röda flagga. Svenska fartyg har vajat en flagga som nu är Sveriges nationalsymbol sedan början av 1500-talet. Från år 2000 fanns det en svalstjärtvariation.

Norge och Sverige var avsedda att vara likvärdiga kungariken efter Kontinentalkongressen 1815, även om de styrdes av samma kung. En ”enhetsmark” gjordes i den övre fjärdedelen av både norska och Sveriges Flagga för att ange detta.

En vit diagonal symbol på rött användes i de tidiga versionerna; därefter användes en diagonalt delad symbol inspirerad av de norska och svenska flaggorna istället. Sverige antog sin nuvarande flaggregel den 22 juni 1906, efter Norges självständighet 1905, även om svenskarna firar flaggdagen den 6 juni. Militären använder en svalstjärtflagga, medan regeringen och vanliga människor använder den rektangulära formen av den gula symbolen på blått.

Färger på den svenska flaggan

Enligt vissa historiker hade denna flagga inte en gyllene färg förrän 1420. Att bekräfta denna uppfattning visade sig dock vara svårt. Den gyllene nyansen sägs ha dykt upp bara under kung Gustavs regeringstid, men vissa tror fortfarande på det. Förutom det röda korset har Ålands flagga blått och guld. Och nu under svensk kontroll är Ålandsflaggan väl igenkänd för svenskarna. Enligt experter är Sveriges traditionella färger gyllene gul och blå. Enligt vissa historiker använde Sveriges kungliga vapensköld och dynastier guld & blått i sina banér även innan den svenska flaggan officiellt antogs.

Vad symboliserar den svenska flaggan?

Färgerna gul och blå erkänns i Sveriges nationalsymbol. Trots dess enkelhet när det gäller design lockar flaggan mycket uppmärksamhet från tittare och besökare. De lysande gula och blå färgerna på den svenska flaggan representerar landets starka val. Historiker som har

ägnat mycket tid åt att forska om denna flagga har upptäckt att även nationalsymboler har en djupare innebörd. Den kungliga flaggans himmelsblå bakgrund symboliserar lojalitet, rättvisa, sanning och vaksamhet, praktiskt taget alla de positiva och underbara egenskaper som är förknippade med blått. Det gyllene och gula korset, å andra sidan (beläget i mitten av emblemet)

Slutsats

Under Gustav Vasas regeringstid (1523–60) etablerades de svenska statens grundvalar. Den protestantiska reformationen infördes efter att kyrkan nationaliserades och dess marker togs av den suveränen. Kungens makt koncentrerades, och en arvsmässig monarki etablerades år 1544. Det ledde sedan till behovet av en flagga, där den första påverkades av den danska flaggan. Genom åren genomgick den många förändringar för att komma fram till den nuvarande designen. De flaggregler som antogs 1906 fortsätter att gälla än idag.

FAQs

Vad är den svenska flaggans historiska arv?

Svar. Sveriges flagghistoria börjar med den danska flaggan, Dannebrog.

Vad är Sveriges ursprung?

Sverige är en nation i Europa som är en del av den skandinaviska halvön. Tacitus, den romerska historikern, rapporterade om svearna eller suionerna så tidigt som år 98 e.Kr. Det ursprungliga namnet för nationen var Svithiod. Stockholm har varit den permanenta huvudstaden sedan 1523.

Stämmer det att vikingarna härstammade från Sverige?

Vikingarna kom ursprungligen från området som idag utgör Danmark, Sverige och Norge. De bosatte sig i England, Irland och Skottland.

Vem designade den svenska flaggan?

Den svenska flaggan går tillbaka till mitten av sextonde århundradet. Den danska flaggan, Dannebrog, sägs ha påverkat designen. De faktiska ursprungen och historien om den svenska flaggan är okända, men den tidigaste dokumenterade förekomsten av ett gult tecken på en bakgrundsfärg är från mitten av 1500-talet.

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar