HurPedia

Stipendier och lån för studier i Sverige

Stipendier och lån för studier i Sverige

Stipendier och lån för studier är avsedda för studenter som läser vid t.ex. högskola, universitet eller yrkeshögskola. Om du är över 20 år kan du också ansöka om stipendier och lån för studier på grundskole- och gymnasienivå vid Komvux (vuxenutbildning) eller folkhögskola.

Lånet måste återbetalas. Du kan välja att endast ansöka om stipendiet om du inte vill ta ett lån. Lånet har en låg ränta och kräver ingen säkerhet, och du kan återbetala det över en lång tid. År 2024 är räntan 1,23 procent.

Storlek på bidrag och lån du kan få

Storleken på bidrag och studielån du kan få beror bland annat på

 • din studietakt (heltid eller deltid)
 • antalet veckor du studerar
 • storleken på din inkomst.
1 Veckor SEC4 Veckor SEC20 Veckor SEC
Bevilja9973,98819,940
Studielån2,2929,16845,840
Total3,28913,15665,780

Andra bidrag och lån som du kan ansöka om

Andra bidrag och lån som du kan ansöka om:

 • Om du har vårdnaden om barn under 18 år kan du ansöka om extra barnbidrag.
 • Om du har arbetat tidigare och tjänat en viss minimiinkomst kan du ansöka om ett tilläggslån. Du kan få detta från det år du fyller 25 år.
 • Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå och uppfyller vissa villkor kan du få en ökad bidragsdel i din studiehjälp. Du kan också få detta om du studerar på ett kompletterande utbildningsprogram som leder till en ämneslärarexamen. När du ansöker om studiebidrag och studielån kontrollerar CSN om du har rätt till det ökade bidraget, så du behöver inte ansöka om det separat.
 • Om du har ytterligare kostnader förknippade med dina studier kan du i vissa fall ansöka om ett extra lån. Till exempel kan du ha kostnader för dubbel bosättning eller för vissa resor.

Krav och villkor
För att vara berättigad till studiestöd måste olika krav och villkor uppfyllas.

 • Den utbildning du ska delta i måste berättiga till studiestöd.
 • Du måste vara registrerad på dina kurser.
 • Dina studier måste vara minst 50 procent av heltid och måste pågå i minst tre veckor.
 • Du måste vara under 60 år. Rätten att låna minskar från det år du fyller 51 år.
 • Du får inte ta emot vissa andra förmåner samtidigt som du får studiebidrag och studielån, såsom aktivitetsstöd, sjukpenning och etableringsersättning.
 • Du kan endast få studiebidrag och studielån under en begränsad tid. Längden på tiden beror på utbildningsnivån för vilken du studerar:
  • Högskoleutbildning, universitet eller annan eftergymnasial utbildning: högst 240 veckor
  • Gymnasienivå: högst 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning
  • Grundskolenivå: högst 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbildning och vad du studerar.
 • Om du tidigare har studerat med studiebidrag och studielån eller ett utbildningsbidrag måste du ha uppfyllt kraven för poäng för att få nya studiebidrag och studielån. Kraven för poäng varierar beroende på vilken kurs du studerar.
 • Om du har obetalda årsavgifter eller krav för mer än en period får du inte ta emot studiebidrag och lån. Kontakta CSN för mer information.
 • Om du ska studera utomlands gäller särskilda regler.

Information för personer som anländer till Sverige från Ukraina

Personer som har lämnat Ukraina och anlänt till Sverige kan stanna i Sverige utan tillstånd eller inresevisum i 90 dagar, men de har då inte rätt till studiestöd.

Ukrainska medborgare som erhåller uppehållstillstånd i Sverige enligt EU:s temporära skyddsdirektiv har inte rätt till studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Detta beror på att enligt socialförsäkringsbalken bör inte ukrainska medborgare betraktas som bosatta här.

Ukrainska medborgare som ansöker om asyl och beviljas flyktingstatus i Sverige kan ha rätt till svenskt studiestöd för studier.

Ansökan, studieförsäkran och betalning

För att ansöka om studiestöd måste du:

 1. Förbered din ansökan. Ta reda på dina studietider, överväg hur mycket du behöver låna och beräkna din inkomst under studieperioden.
 2. Skicka in en ansökan i Mina sidor. Logga in med e-legitimation, vilket är det snabbaste sättet.
 3. När du får ditt beslut från CSN, se till att allt är korrekt. Om något är fel, kontakta CSN.
 4. Om du inte tidigare har fått studiebidrag eller om mer än ett år har gått sedan du senast fick sådant bidrag, bör du registrera dina bankkontouppgifter hos Swedbanks kontoregister. Vi kan sedan betala ut pengarna direkt till ditt konto. Ditt konto kan vara hos vilken svensk bank som helst.
 5. I samband med terminsstarten – skicka in en studieförsäkran till CSN där du intygar att du kommer att studera enligt beslutet. Du kan vanligtvis skicka in din studieförsäkran i Mina sidor eller i CSN:s app.
 6. Registrera dig för dina kurser. Detta kan du göra på din skola.
 7. Du kommer att få den första betalningen för terminen när du börjar studera. Du kommer sedan att få betalningen den 25:e varje månad, i förskott för varje månad du studerar. Om det är en helg eller en helgdag kommer du att få pengarna den sista vardagen före detta datum.

Du kan se dina betalningar i Mina sidor. Normalt sett får du studiebidrag och lån under fyra veckor varje gång du får en betalning från CSN.

Ge besked om du blir sjuk eller om något förändras

Om något händer eller förändras under din studieperiod är det viktigt att du meddelar förändringen så att du får rätt belopp. Förändringar kan inkludera till exempel att du:

 • avbryter dina studier
 • studier för färre poäng än du hade planerat
 • säljer en egendom och får en inkomst över det fria beloppet.


Om du är utländsk medborgare måste du också meddela CSN om det inträffar några förändringar, till exempel om din uppehållstillstånd förändras, eller om du eller en person du är släkt med slutar arbeta eller har en minskning av arbetstimmar.

Du kan skicka in ett ändringsmeddelande i Mina sidor eller kontakta oss på annat sätt. Om du underlåter att rapportera förändringar och detta resulterar i att du får ut mer än du har rätt till måste du betala tillbaka de extra pengarna. Vi kommer att kontrollera informationen du har lämnat till CSN med skolans data.

Om du eller ditt barn blir sjukt

Det är också viktigt att meddela om du blir sjuk eller om du behöver vara hemma för att vårda ett sjukt barn. I den här situationen kan du behålla ditt studiebidrag och lån utan att dessa veckor räknas som använda, och kravet på erhållna poäng minskar också. Anmäl sjukdom till Försäkringskassan och vård av ett barn till CSN.

Återbetalning av studielånet

Om du väljer att låna pengar från CSN måste du återbetala lånet. Du kommer att få en betalningsplan när det är dags att börja göra återbetalningar.

Om detta är första gången du tar ett studielån börjar du återbetala lånet tidigast sex månader efter att du har fått studiebidraget. Om du har studerat tidigare och börjar studera igen får du inte någon sådan betalningsfri period.

Beloppet du måste betala varje år beror bland annat på

 • hur mycket du har lånat
 • längden på tiden du ska betala tillbaka ditt lån
 • räntesatsen.


Du kan ta högst 25 år på dig att betala tillbaka ditt lån, och det måste vara fullt återbetalat när du fyller 64 år. Vanligtvis betalar du lite mindre i början och mer i slutet. Självklart kan du betala tillbaka lånet snabbare om du vill.

Om du har svårt att betala tillbaka, till exempel på grund av minskad inkomst, kan du ansöka om att betala mindre under en viss period. CSN kommer då att bedöma din ansökan och avgöra om du har rätt att betala mindre.

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar